Vejledning

Afholdelsen af Kvindernes Internationale Bededag tager udgangspunkt i årets bededagshæfte, men selve arrangementet kan tilrettelægges efter lokale forhold. Nogle lokale komitéer arrangerer socialt samvær såsom kaffe eller spisning i forbindelse med Bededagen, mens andre har en vandretur. Prædiken, antallet af salmer eller deltagelse af kor er også varierende.

Vejledende principper

Den internationale komité har udarbejdet vejledende principper for Kvindernes International Bededag.

 

Den danske oversættelse kan læses her

Hvordan arrangerer du Bededagen

Denne side vil blive udarbejdet på baggrund af oplysninger ved næste komitémøde

Temaer

Ved det internationale møde hvert 5. år aftales, hvilke lande, der skriver bededagsmaterialet til bededagshæftet de kommende år.

 

Oversigten for de nærmeste år ser således ud:

 

2023 Taiwan
“I Have Heard About Your Faith”

2024 Palestine
“I Beg You… Bear With One Another in Love”

2025 Cook Islands
“I Made You Wonderful”

 

Oversigten kan følges på den internationale hjemmeside: wdop.net