Årets materialer

Materialet til det kommende år oversættes og bearbejdes ved komitémødet i maj. Derefter opsættes og trykkes hæftet i oktober og sendes til de lokale komitéer og arbejdsgrupper i oktober-november.

Hvis I ønsker flere/færre hæfter eller at hæfterne sendes til anden adresse bedes I sende besked til sekretæren senest 1. oktober.

sekretaer@kvindebededag.dk

Materiale 2023: 

Bededagshæfte 2023

Powerpoint Taiwan

Plakat Taiwan pdf

Plakat Taiwan .doc

Beskrivelse af landet – engelsk version

Beskrivelse af landet – dansk version

Billede

Salmeforslag

 

Bededagshæfte 2022

Bededagshæfte 2021

Bededagshæfte 2020

Bededagshæfte 2019