Årets materialer

Materialet til det kommende år oversættes og bearbejdes ved komitémødet i maj. Derefter opsættes og trykkes hæftet i oktober og sendes til de lokale komitéer og arbejdsgrupper i oktober-november.

Hvis I ønsker flere/færre hæfter eller at hæfterne sendes til anden adresse bedes I sende besked til sekretæren senest 1. oktober.

sekretaer@kvindebededag.dk

Materiale 2024:

Bededagshæfte 2024

Bededagshæfte 2023

Bededagshæfte 2022

Bededagshæfte 2021

Bededagshæfte 2020