Kvindernes Internationale Bededag
Velkommen
Bededag
Arrangementer
Kvindebededag -> Bededag -> Organisationen -> Internationalt arbejde    Share
Log ind

Indtast dit navn, brugernavn, e-mail eller tlf.nr. og klik “Send e-mail“:


Fællesskab over Grænser

Internationalt arbejde img_system/navi_prev_000000.png

Bededagslogo

Organisationen


Internationalt arbejde


Når Danmarks økumeniske Kvindekomités – DØKs – historie skal skrives, er det nødvendigt at gå mere end hundrede år tilbage i tiden, nemlig helt til begyndelsen af Kvindernes Internationale Bededag.

Tanken om en fælles bededag går så langt tilbage som til 1887, da kvinder fra den presbyterianske kirke i Amerika blev kaldt sammen for at fastsætte en bestemt dag, indviet til bøn for hjemme-missionen. Forslaget blev vel modtaget, og på grund af den store interesse, der udvistes, blev det bestemt at afholde en sådan hvert år.

InternationalTre år senere tog også to baptistkvinder med verdensvision initiativet til en bededag for ydremissionen. Gennem nogle år tiltog interessen for begge bededage, og andre kirkesamfund tog idéen op. I 1900 blev det bestemte man at udvide bededagen til to dage – en for hjemme- og en for ydremissionen. I flere år blev disse bededage afholdt hver for sig, men i 1919 blev man enige om en fælles bededag – den første fredag i marts – for både hjemme- og ydremissionen.

I 1927 blev bededagen ændret til international bededag, og man fandt frem til fællesprojekter og oplevede, at bønnefællesskabet gav en stadig større forståelse og offervilje. Samme år noteredes det, at 35 lande var med  i bededagen. I de følgende år spredtes tanken til flere og flere lande. Derfor blev man klar over, at der måtte oprettes et center, hvorfra bededagsteksterne kunne distribueres til de deltagende lande. I 1941 dannedes en økumenisk kvindegruppe „Church Women United“ i Amerika, som i årene derefter påtog sig opgaven i forbindelse med bededagen, indtil  „Verdenskomitéen for Bededagen“ / „World Day of Prayer International Committee“ – WDPIC – blev dannet ved en konference i Stockholm i 1967. Denne komité bestod af repræsentanter fra de nationale bededagskomitéer og skulle samles hvert fjerde år for at udvælge temaer og udpege lande til at forfatte bededagsteksterne for de følgende år. I en fireårig periode skulle et forretningsudvalg varetage de løbende sager.

Den økumeniske kvindekomité i USA stillede lokaler, kontormateriale m.m. til rådighed, og sekretæren var ligeledes tilknyttet Church Women United. Man vedtog afholdelse af tre dage om året:

  1. Kvindernes Internationale  Bededag - første fredag i marts,
  2. Fællesskabets Dag - første fredag i maj og
  3. Verdens Nadverdag - første fredag i november (sidstnævnte tager vi ikke del i i Danmark)

I dag består WDPICs forretningsudvalg af 9 medlemmer + formanden, desuden er der valgt 8 suppleanter til forretningsudvalget. WDPIC har ansat en generalsekretær - Eileen King (Den Katolske Kirke). Hun har været ansat siden 1986 og arbejder ud fra verdenskontoret i New York. Fra Europa blev i 2003 Inge-Lise Lollike, Danmark, og Ewa Walter, Polen, valgt.

Det er en betagende tanke, at kristne kvinder af forskellige racer, kulturer, traditioner og sprog på denne bestemte dag beder de samme bønner. Det sker time for time lige fra datolinien i øst ved Tongaøerne, følgende solens gang helt over til den vestlige kyst i Nord- og Sydamerika. I dag er mere end 170 lande med i dette bønnefællesskab.

InternationalGennem den internationale bededag er kvinder overalt i verden med til...
- at bekende deres tro på Jesus Kristus
- at dele håb og frygt, glæde og sorg, muligheder og behov med hinanden

Gennem den internationale bededag opmuntres kvinder til...
- ikke at leve i isolation, men blive opmærksomme på hele verden
- at lade sig berige af den troendes erfaring i andre lande og kulturer
- at dele andre menneskers byrder ved at bede for og med dem
- at blive opmærksomme på deres muligheder for samfundstjenesteDato  17-09-2013img_system/navi_next_000000.pngTop

Danmarks Økumeniske Kvindekomite
Kvindernes Internationale Bededag
Kontakt
E-mail formand(at)kvindebededag.dk
E-mail webmaster webmaster(at)kvindebededag.dk
MMX-CMS v.2.4.9 - 2017.06.30. ViggoWeb ©2010-2017